Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Μεριμνούμε για την άριστη ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουμε και σας διαβεβαιώνουμε πως πραγματοποιούμε όλους τους απαραίτητους και δυνατούς ελέγχους πριν από τη διάθεσή τους προς πώληση. Ενδέχεται όμως κάποιο προϊόν να είναι ελαττωματικό. Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει ότι είναι σύμφωνα με τα παραγγελθέντα και δεν φέρουν ελαττώματα. Στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή των προϊόντων και να τα επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη ελαττωμάτων σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών  χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς ελαττώματα. 

 • Η δήλωση επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος ασκείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της  σχετικής φόρμας και αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει επίσης ηλεκτρονικά την παραλαβή της δήλωσης επιστροφής. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την επιστροφή στην Εταιρεία.

Εδώ, μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το Έντυπο Επιστροφής Ελαττωματικού Προϊόντος μορφή word & pdf.

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. 
 • Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία μας. Για την επιστροφή του προϊόντος οφείλετε να αναθέσετε την αποστολή στην ίδια μεταφορική εταιρεία όπου  έκανε και την παράδοση της παραγγελίας.
 • Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και κατόπιν επικοινωνία μαζί του για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η Εταιρεία μας υποχρεούται σε προθεσμία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία μας άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την Εταιρεία μας. Δηλαδή με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, εφ’ όσον χρησιμοποιήθηκε για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνει από το φυσικό κατάστημα.
 • Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή με ελλείψεις, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 

Σε περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα παραγγελθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλιπής ιδιότητας, ο πελάτης ενημερώνει με επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  ή τηλεφωνικά στο 2421091030 την Εταιρεία και επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης βαρύνουν την Εταιρεία μας. Για την επιστροφή των προϊόντων οφείλετε να αναθέσετε την αποστολή στην ίδια μεταφορική εταιρεία όπου  έκανε και την παράδοση της παραγγελίας.

Αλλαγή γνώμης από τον Πελάτη

Ο Πελάτης, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Απαίτηση για επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Συνεπώς η Εταιρεία θα οφείλει την αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος και θα την συμψηφίσει σε μελλοντική αγορά. 
 • Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής να ενημερώσει την Εταιρεία για την επιθυμία του να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε. 
 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, πλήρες και ακέραιο όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να αποσταλεί ή να επιδεικνύεται (αν έχει γίνει παραλαβή από το φυσικό κατάστημα) το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 • Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της  σχετικής φόρμας και αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει επίσης ηλεκτρονικά την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην Εταιρεία.
 • Εδώ, μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης.
 • Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της. Η Εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την Εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%.
 • Προϊόν το οποίο συνοδευόταν με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί και αυτό, διαφορετικά η αξία του δώρου θα πρέπει να καταβληθεί στην εταιρεία.
 • Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η Εταιρεία δικαιούται είτε να θεωρήσει ότι το δικαίωμα επιστροφής-υπαναχώρησης δεν ασκήθηκε έγκυρα, και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή του προϊόντος, είτε στην περίπτωση προϊόντος που δεν επιστρέφεται άθικτο, να μη δεχθεί την επιστροφή του.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

 • συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή
 • προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, (πχ είδη προσωπικής φροντίδας).
 • πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
 • προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία μας προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς.
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.